Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI)

TRAINING BEHEERDER

TRAINING BEHEERDER

De training

In de training wordt ingegaan op het beheer van de
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, periodieke
controles en onderhoudswerkzaamheden.

Trainingsduur en locatie

De training duurt een werkdag en is inclusief lunch.
De training BBMI bevat zowel theorie- als praktijkonderdelen.
De lesdag begint om 08.30 uur en eindigt om 16.45 uur.
De training wordt gegeven bij Van der Molen Beveiligingstechniek
te Enschede. Wilt u graag dat de training bij u op
locatie of een andere locatie bij u in de buurt wordt gegeven?
Dat is mogelijk, echter gelden hiervoor een aantal
voorwaarden. Vermeld in uw offerteaanvraag het aantal
personen en de door u gewenste locatie, dan zullen wij u
hiervoor een maatwerkofferte doen toekomen.

Vraag vrijblijvende offerte aan

Doelgroep

De eigenaar of gebruiker van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
is verantwoordelijk voor het beheer. Hij moet
één of meerdere personen aanwijzen die deze taak op zich
nemen. De training beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
is gericht op medewerkers die verantwoordelijk
zijn of worden voor het beheer van de brandmeld- en
ontruimingsalarminstallatie. Een technische achtergrond is
hiervoor niet noodzakelijk. Een beheerder heeft bij voorkeur
affiniteit met (brand)beveiliging, is betrokken bij de BHV
organisatie of maakt deel uit van de technische dienst. Er zijn
geen toelatingseisen.

Trainingsmateriaal

U krijgt voor de training per locatie het boek “Beheerder
Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie”. Dit boek is
bestemd voor degenen die door de werkgever zijn
aangewezen als beheerder van de brandmeld- en
ontruimingsalarminstallatie. In dit boek wordt de basiskennis behandeld die een
beheerder nodig heeft om een brandmeld- en
ontruimingsalarminstallatie op de juiste wijze te kunnen
beheren.

Inhoud van de training

De volgende onderwerpen zullen tijdens de training
behandeld worden: 

 • Brand en brandverschijnselen;
 • Voorschriften, normen en eisen; 
 • Brandmeldinstallatie, sturingen en signaleringen; 
 • Brandweerpanelen en nevenpanelen; 
 • De meest voorkomende brandmelders;
 • Rol van de beheerder, testen; 
 • Preventief onderhoud;
 • Documentenbeheer.

Examen

De training brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
wordt afgesloten met een NIBHV-examen. Als beheerder
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie bent u
voortaan in staat om zelf alle beheerderstaken en maandkwartaal-
en jaarcontroles uit te voeren.

Trainingsdatum en prijsstelling

U kunt 1 of meer personen aanmelden voor de training. Het
aantal deelnemers per training bedraagt maximaal 12 personen.
Bij deelname van 6 personen of meer wordt de training
ingepland. Ook maatwerk is mogelijk. Neem voor een offerte
contact op met Van der Molen Beveiligingstechniek.

Vraag vrijblijvende offerte aan

NEN 2654-1 beheerder brandmeldinstallatie

U dient als werkgever en eigenaar van een pand te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom brandveiligheid. Volgens
dezelfde wet dient iedere organisatie een verantwoordelijke te hebben voor het beheer van de brandmeldinstallatie. Deze
beheerder is verantwoordelijk voor de bediening en het beheer van de brandmeldinstallatie. 

De taken van een Beheerder Brandmeldinstallatie bestaan uit de dagelijkse bediening en het beheer, het uitvoeren van periodieke
controles, het voorkomen van onechte en ongewenste alarmmeldingen en het bijhouden van een logboek. Daarnaast onderhoudt
de beheerder brandmeldinstallatie het contact met het branddetectiebedrijf/brandmeldonderhoudsbedrijf en dus ook de
onderhoudsdeskundige. De Beheerder Brandmeldinstallatie dient in het bezit te zijn van een erkent BBMI certificaat. 

De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen voor de beheerder zijn:

 • Dagelijkse bediening toegevoegd als werkzaamheden voor de beheerder. Hierdoor kan beheer in de praktijk niet voor 100%
  worden uitbesteed.
 • De naam van de persoon of personen die de brandmeldinstallatie in het dagelijks gebruik bedient of bedienen moet in het
  logboek vermeld staan.
 • Voor de start van de uitvoering van de periodieke controle en preventief onderhoud door de onderhouder moet er een gesprek
  plaatsvinden tussen de beheerder en onderhoudsdeskundige.
 • De beheerder moet in bepaalde situaties voor het buiten werking stellen van een of meer delen van de brandmeldinstallatie een
  plan van aanpak opstellen.
 • Viermaandelijkse controle: Controle van uit- en inschakelen één melder, één meldergroep of één detectiezone per centrale,
  doormeld- en alarmfunctie (was per meldergroep).
 • Controle na 12 maanden: De beheerder zal de daadwerkelijke aansturing van brandbeveiligingssystemen moeten controleren.
 • Waar voorheen minimaal eenmaal per jaar volledig (controle en preventief onderhoud) moest worden uitgevoerd, kan nu met
  onderbouwing (RI&E) niet alleen worden gekozen voor vaker onderhoud, maar ook voor minder frequent onderhoud waarbij
  ook de omvang kan worden vastgelegd.
   
Neem contact met ons op

Wij zijn gecertificeerd partner van: