Vroege detectie loont

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging
Branddetectie met de beste technieken!

Branddetectie met de beste technieken!

De eerste 5 jaar na een brand overleeft 70% van de getroffen bedrijven niet. Hoe goed heeft u de  brandveiligheid in uw bedrijf geregeld? Van der Molen Beveiligingstechniek is uw brandbeveiliging bedrijf en kijkt en denkt graag met u mee en past de beste technieken op dit gebied toe. Wij kunnen er voor zorgen dat uw brandveiligheid in uw bedrijf of instelling op het vereiste en gewenste niveau komt. 

Een vroege detectie loont!

Brandbeveiliging aanvragen
Voor een vakkundige projectie én uitvoering zit u bij ons goed!

Voor een vakkundige projectie én uitvoering zit u bij ons goed!

 • Het tijdig detecteren en lokaliseren van een brand.
 • Het tijdig alarmeren van brandweer en verantwoordelijke personen (o.a. BHV-ers).
 • Het tijdig veiligstellen van mensen, dieren, goederen en milieu.
 • Het inperken van uitbreiding van de brand.
 • Het beperken van brandschade.

Een passende brandmeldinstallatie voor u?

Aan uw beslissing tot het plaatsen van een brandmeldinstallatie in uw pand gaat het nodige vooraf.  Bij veel bedrijven, scholen en instellingen is hierin bepalend hetgeen door de verzekeraar vanuit de NEN 2535 en NEN 2575 vereist is, alsmede hetgeen is vastgelegd in het Bouwbesluit. Deze wet- en regelgeving is tevens leidend in de vormgeving  van een brandmeldinstallatie. Zo bepaalt zij o.a. de wijze van detectie, projectie en bekabeling, maar ook of er een ontruimingsalarminstallatie vereist is. En juist in het toepassen van deze wet- en regelgeving m.b.t. brandmelding en ontruiming zijn wij gespecialiseerd. Wij, als gecertificeerd brandbeveiliging bedrijf, hebben daarvoor alle expertise in huis. Op deze wijze kunnen wij in overleg met u een brandmelder plaatsen die uitstekend aansluit bij de vereisten, maar ook bij uw eigen en/of bedrijfswensen.

Maak vrijblijvend een afspraak
Het doel van een brandmeldinstallatie?

Het doel van een brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie heeft als doel het in een vroegtijdig stadium ontdekken, lokaliseren en signaleren van een brand.

Dit houdt het volgende in:

 • Het tijdig detecteren en lokaliseren van een brand.
 • Het tijdig alarmeren van brandweer en verantwoordelijke personen (o.a. BHV-ers).
 • Het tijdig veiligstellen van mensen, dieren, goederen en milieu.
 • Het inperken van uitbreiding van de brand.
 • Het beperken van brandschade.

Bereiken beoogde doel:

In hoeverre het beoogde doel wordt bereikt is afhankelijk van verschillende factoren:

 • De omvang van de brandmeldinstallatie.
 • De melder en systeemkeuze en de projectie.
 • De kwaliteit van de componenten.
 • De uitvoering van de installatie.
 • De systeembeschikbaarheid van de brandmeldinstallatie.
 • De kwaliteit van het beheer en onderhoud.

En juist in de hierboven genoemde factoren zijn wij specialist. Wij kijken naar wat is vereist, maar tevens kijken wij naar de aard  van het bedrijf, naar de productieprocessen en de bedrijfsvoering, naar de eigen gebruikswensen. Kortom: we kijken verder en denken met u mee.

Maak vrijblijvend een afspraak

Zwitserse Top kwaliteit en Projecteringsdeskundigen.

Tevens maken wij gebruik van componenten van Zwitserse Top kwaliteit die wij ook op vakkundige wijze kunnen toepassen.

Al onze calculatoren zijn projecteringsdeskundige BMI. Dit geldt ook voor een groot deel van onze beveiligingstechnici. Dus voor een vakkundige projectie én uitvoering zit u bij ons goed.

Beheerder brandmeldinstallatie:

Beheerder brandmeldinstallatie:

Een brandmeldinstallatie moet ook beheerd worden door een opgeleid persoon, veelal een medewerker van het bedrijf, die het systeem in beheer heeft, kan in- en uitschakelen en controletaken kan uitvoeren.
Wij bieden op ons bedrijf een beheerderstraining aan voor deze beheerders van de brandmeldinstallatie en kunnen u in het beheer ook goed ondersteunen.

Vraag een beheerderstraining

Digitaal logboek

In een logboek worden alle gegevens betreffend het onderhoud en de controles van de beheerder bijgehouden. Op deze wijze zijn alle uitgevoerde handelingen aan het systeem inzichtelijk en dit is essentieel voor het uitvoeren van goed onderhoud en voor als er een storing ontstaat in het systeem.

Sinds vorig jaar zijn wij overgestapt op het gebruik van een digitaal logboek. Dit digitale logboek geeft veel meer mogelijkheden tot een goed beheer van het systeem.

KIWA Gecertificeerd Brandbeveiliging Bedrijf!

Wij zijn een (KIWA) gecertificeerd branddetectie-bedrijf. Dit betekent dat wij jaarlijks worden beoordeeld of wij als bedrijf voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen betreffend vakkundigheid en deskundigheid, maar ook of onze medewerkers daaraan voldoen. Voor u zijn wij dus een uitstekende en betrouwbare partner als het gaat om brandveiligheid.

Ik wil een partner in veiligheid

Wij denken met u mee!

Al ruim vijftig jaar zijn wij expert in o.a. branddetectie  en ontruiming in Twente en daarbuiten. Als familiebedrijf zit maatwerk, persoonlijke aandacht en kwaliteit in ons DNA. Wij denken vérder dan gevraagd. Door de complexe wet- en regelgeving rondom branddetectie en ontruiming is het voor u als ondernemer, projectleider of facilitair manager moeilijk om door al die bomen van vereisten en regels het bos nog te zien. Onze vakkundige adviseurs en technici weten de juiste weg in dat bos en wijzen u graag die weg. 

Wilt u meer weten? U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken met één van onze adviseurs om uw vragen en wensen op het gebied van brandveiligheid te bespreken.

Neem contact op

Wij zijn gecertificeerd partner van:

CCV gecertificeerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Wij werken volgens de richtlijnen van het CCV en worden daarop ook beoordeeld in onze jaarlijkse audit. U bent als klant op deze wijze verzekerd dat wij onze organisatie goed op orde hebben en een betrouwbare partner zijn voor uw camerabewaking.