De inhoud van een uit Van der Molen Beveiligingstechniek verstuurde e-mail is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.

Aan een bericht, inclusief de bijlagen, kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Van der Molen Beveiligingstechniek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.