Start van onze VDM Leerschool op 10 oktober 2017!

Op dinsdagavond 10 oktober jl. zijn we van start gegaan met onze VDM-Leerschool. Beginnend met een gezamenlijke maaltijd in een ontspannen en ongedwongen sfeer in de kantine om daarna te starten met de training in onze studieruimte. Centraal stond deze avond de basisprincipes van IP. Met dank aan trainer van dit onderdeel, Michiel Ezinga, onze cameraspecialist en de motivatie van de medewerkers die deze eerste avond de training volgden! Het was een succesvolle avond en daarmee een prima aftrap van een nieuw initiatief!

Wat is de VDM-Leerschool?

Een bedrijfsschool waarin medewerkers elkaar vanuit eigen expertise  intern trainen en verder ontwikkelen in al onze vakdisciplines; brand, inbraak, camera en toegangscontrole.

Waarom VDM-Leerschool?

Het doel van onze VDM-Leerschool is om onze nieuwe en minder ervaren medewerkers op te leiden tot het werkniveau dat nodig is om te kunnen voldoen aan onze kwaliteitsnorm, maar ook om onze ervaren medewerkers verder te laten ontwikkelen tot specialisten in de verschillende vakgebieden.

Eigen medewerkers als trainer/docent, waarom en met welk doel?

Het is verrijkend voor de onderlinge samenwerking om te delen vanuit je eigen expertise en collega’s verder te helpen. Het werkt aan twee kanten; de ervaren specialisten vinden verdieping en verbreding in hun werk door hun specialisme en ervaring op een begrijpelijke manier aan anderen door te geven.  Het begrijpelijk moeten uitleggen van je eigen werk en het beantwoorden van vragen vanuit de groep houden je scherp. Het is inspirerend, boeiend en leuk! Daarnaast is het voor het team leuk de collega ook eens in een andere rol te zien, de rol van trainer.

Kortom: VDM-Leerschool is op een plezierige, inspirerende manier samen werken aan verhoging van de kwaliteit en aan verhoging van de teamgeest..


Extern opleiden blijft bestaan naast het interne opleiden!

Zeven medewerkers worden opgeleid tot projecteringsdeskundige BMI! Structureel werken aan duurzame kwaliteit is bij ons onlosmakelijk verbonden met structureel opleiden van onze medewerkers.  Om de kennis te vergroten, te verbreden en te verdiepen zijn zeven medewerkers begin oktober gestart met de opleiding projecteringsdeskundige BMI die wekelijks gevolgd wordt op ons bedrijf. De opleiding wordt op maat gegeven door Solar School.

Op 19 december a.s. zal de groep examen doen. Samen deze pittige opleiding volgen inspireert en motiveert en is daarnaast ook gezellig! Wij zijn trots op de grote inzet en motivatie van deze medewerkers!


Anita van der Molen-Holl

Andere oplossingen die wij voor u hebben