• Ook als het groen moet

    Ook als het groen moet

    Bedrijfsauto’s uitgevoerd met dieselpartikelfilters.

Zeker als het groen moet!

VDM zorgt voor een goede scheiding van al het afval; plastic, papier, koper, defecte materialen, metaal en groen. VDM zorgt voor een verantwoorde opslag en afvoer van het afval. Zo heeft zij een aparte opslagruimte voor accu’s, TL lampen en oude metalen componenten. Deze materialen worden opgespaard en gerecycled. VDM heeft een beleid ter voorkoming van kinderarbeid, met name voor low-cost producten. VDM koopt haar materialen in bij bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn, Siemens, Technische Unie, Solar.

VDM houdt met haar inkoopbeleid t.b.v. bedrijfsauto’s rekening met het milieu. Alle bedrijfsauto’s zijn uitgevoerd met dieselpartikelfilters. VDM draagt zorg voor een efficiënte en rendabele planning van haar onderhoudswerkzaamheden, op een wijze waardoor klanten met verschillende installaties maar 1 servicebezoek per jaar nodig hebben.VDM zorgt dat haar opleidingsbeleid ook duurzaam en milieubewust is. Een medewerker volgt een opleiding en geeft deze kennis tezamen met zijn of haar ervaring door aan andere medewerkers in de vorm van interne trainingen op het bedrijf. Dit spaart reistijd en geeft dus een mindere belasting voor het milieu.

Andere oplossingen die wij voor u hebben