disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Van der Molen Beveiligingstechniek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en wijst elke vorm van aansprakelijkheid als gevolg van geleden schade door dit bericht af.

 

Andere oplossingen die wij voor u hebben